ПРОФИЛИ

ПРОФИЛИ

ПРОФИЛИ

Тук ще откриете всички необходими профили за изграждането на сайдинг, софит и фасадни облицовки. Профилите се използват като декорация, която свързва панелите на две съседни стени или два съседни панела на една и съща стена. Тяхната роля е да придадат завършен вид на облицовката. В зависимост от нуждите, профили може да се сложат като рамка на прозорец и при отварянето на вратата. Профили се използват и за украсяване на ъглите на стрехите. Профилите са стандартни и без тях никоя облицовка не би имала завършен вид.

ВИДОВЕ ПРОФИЛИ

Всеки вид профил има различно предназначение. Софит профилът например се използва за завършване на дъното на стрехите. Предлага се в различни цветове, от които клиента избира този, който най-много подхожда на неговата облицовка.

За различка от софит профила, J-профилът е универсален и се използва както за украса, така и за отсичане на прехода между фасадата и стрехите. Може да се използва и за оформяне на прозоръчните отвори. 

Следващият по вид профил е външният ъгъл. Самото му име подсказва, че той се използва за оформяне на външните ъгли по всички части на облицовката. Най-често се използва като свързващ елемент по ъглите на две съседни стени. Този профил може да се използва и като рамка за прозоръчен отвор, както и като довършителен елемент при облицоването на ъглите на стрехите.

Н-профилът се използва за да се направи вертикалната връзка на стените между отделните панели, а пък завършващата планка е последния детайл при подредбата на сайдинг елементите. С нея инсталацията на панелите и другите аксесоари приключва.

Размерите на всички видове профили варират в зависимост от тяхното предназначение. Всеки един сайдинг обикновено започва с полагането на начални профили, към които се прикрепват първите сайдинг панели.

ПРОФИЛИ – ЗАЩО СА ТОЛКОВА ВАЖНИ

Основното предназначение на профилите е да свържат и довършат облицоването. Без тях различните компоненти на дадената външна облицовка няма как да се свържат плътно по между си. Различните видове профили запълват малките фуги между отделните панели. Освен за завършения външен вид на сградата, профилите допринасят и за здравината и качеството на облицовката. В зависимост от мястото на свързване на отделните панели се използват профили за външен ъгъл или профили за вътрешен ъгъл. Когато обличането на сградата приключи задължително се слага завършващ профил. Той гарантира стабилността и здравината на облицовката. Благодарение на него навлизането на на влага и мърсотия под сайдинг панелите не е възможно.  

ПРОФИЛИ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ